Ψυγείο

Το ψυγείο αποτελεί τη βασικότερη ηλεκτρική συσκευή ενός σπιτιού, αφού διατηρεί τα τρόφιμα αναλλοίωτα και φρέσκα. Η βλάβη ή δυσλειτουργία του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του νοικοκυριού.

Η ομάδα μας αποτελείται από εξειδικευμένους, πιστοποιημένους και αδειούχους τεχνικούς που θα αναλάβουν με αξιοπιστία και επαγγελματισμό την επισκευή του ψυγείου σας.
Φροντίστε άμεσα για την εύρυθμη λειτουργία του ψυγείου σας, επικοινωνώντας με την TKlima!

Επισκευή

Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή βλάβη στο ψυγείο σας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας!
Ένας από τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας θα βρίσκεται στην πόρτα σας, στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα, προσφέροντάς σας λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε! Με αξιοπιστία, εντιμότητα και επαγγελματισμό, θα σας ενημερώσει για το είδος της βλάβης του ψυγείου σας, καθώς και για το κόστος επισκευής, προτού προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες επισκευής.

Ποιες είναι οι βασικές ενδείξεις βλάβης του ψυγείου σας, οι οποίες απαιτούν επισκευή:

• Δεν λειτουργεί ορθά η ψύξη ή/και η συντήρηση,
• η πόρτα δεν κλείνει,
• κάνει θόρυβο,
• ρίχνει την ασφάλεια,
• δημιουργείται πάγος,
• βγάζει νερό.

Όλες μας οι εργασίες πραγματοποιούνται από

έμπειρους, υψηλά καταρτισμένους τεχνίτες.

Χρήσιμες Συμβουλές

• Μην αμελείτε τη διαδικασία απόψυξης του ψυγείου σας. Όταν εμφανιστεί πάγος αλλά δεν αφαιρεθεί και καθαριστεί άμεσα, το ψυγείο παύει να λειτουργεί αποτελεσματικά.
• Φροντίστε τα τρόφιμα να βρίσκονται στο κατάλληλο ράφι του ψυγείου, ώστε να αποφύγετε τη γρήγορη αλλοίωσή τους.
Για παράδειγμα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα θα πρέπει να τοποθετούνται στο ράφι με τη χαμηλότερη θερμοκρασία (συνήθως το ράφι που βρίσκεται πιο κοντά στην κατάψυξη), ενώ τα λαχανικά μπορούν να αποθηκευτούν στο ράφι με την υψηλότερη θερμοκρασία του ψυγείου.

Πείτε μας τι πρόβλημα αντιμετωπίζετε και

Ζητήστε τη βοήθειά μας!

    Βρείτε το κατάστημά μας στη Νίκαια!